Анкети на Ассоциацията АИРБК – за юридически и физически лица.

Финансиране на организацията:

  1. Членски внос.
  2. Материална помощ за търговски и нетърговски организации.

Анкета за кандидатстване за юридически лица

Анкета за кандидатстване за физически лица

Управление на организацията:

  1. Председател на клуба.
  2. Настоятелство.

Членове на клуба:

Офис:

Юридический/фактический адрес: 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д. 16, стр. 1, ком. 45

Контакты:

Тел.: 7 934 111 88 88

e-mail: uadobc@gmail.com