Научно-практическа конференция посветена на 145 – годишнина.

Освобождението на България “Руско-турската война 1877 – 1878 г.

Организатори: Съюз  на приятелите на България, Евразийски международен университет в Москва,
Асоциация: Асоциация и развитие на  българската култура,
Българска диаспора в Москва, Съюз на нациите и народите на Русия, Обществено движение “Русия”.

Място на провеждане: Съюз на писателите на Русия, Комсомолски проспект, 13.
02.03.2023 г. 16.00 ч.