АИРБК и «Български център Просветление - Дамян Попхристов»