Скритата история на Българския Род. Вирусът на робството!?

През 1862г., в Руската Империя по времето на царстването на руския цар Александър II Освободител, Багаутдин Ваисов създал в Казан Български Културен Център. Този център включвал и българска юридическа служба, отдел за пропаганда, българско училище и медресе и българска библиотека „Градината на знанията”. В българската библиотека се съхранявали няколко хиляди български книги от IX-XIX вв. През 1884 г. руската тайна полиция „Охранка” заедно с 3 хиляди „татаристи”, противници на българската идея, обкръжили Българската Духовна Академия и след едноседмична обсада я превзели и разгромили. Древните книги били унищожени! Но ръкописите не горят…

Благовест – Александър Стойчев youtube канал